VIDEO: Sốc! Quá nửa Serie A trải thảm đỏ rước Ibrahimovic